Αρχική

Το τεχνικό γραφείο  ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού.

Κάθε έργο αντιμετωπίζεται με ακρίβεια, συνέπεια και επαγγελματισμό βασισμένο πάντα στις ανάγκες του πελάτη αλλά και στις ιδιαιτερότητες του έργου. Βασική μας μέριμνα είναι η διαρκής ενημέρωση στον τομέα των κατασκευών, αλλά και η παρακολούθηση των σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμογών.

Αντικείμενο των  εργασιών του γραφείου αποτελούν η εκπόνηση μελετών ιδιωτικών και δημοσίων, μελέτες κτιριακών  και ειδικών τεχνικών έργων, ο αντισεισμικός σχεδιασμός νέων και η ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών καθώς και να παρέχει την τεχνική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις του έργου, αλλά και την απαραίτητη αδειοδότηση του από τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Παρέχει υπεύθυνα και οικονομικά υπηρεσίες ρύθμισης αυθαιρέτων κτισμάτων, βεβαιώσεις μηχανικού, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, καθώς και σύνταξη φακέλου για το πρόγραμμα ‘εξοικονόμηση κατ’οίκον’. Επιπλέον παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα έργων πολιτικού μηχανικού.